Class A površine u CATIA-i

Class A površine u CATIA-i (PDF; 14 str; 168kB): Class A surfacing je jedan od najnovijih trendova u automobilskom dizajnu, i u dizajnu potrošačkih proizvoda općenito. Radi se o matematičko-geometrijskom pristupu koji omogućava izradu površina visoke estetske i ergonomske vrijednosti.
Ključni pojmovi: Class A, CATIA, geometrijski kontinuitet, parametarski kontinuitet, klasifikacija površina, računalna interpretacija trodimenzionalnih tijela, aprosimacijski i interpolacijski pristup opisa geometrije tijela, matematička analiza Class A površina, konstruiranje Class A površina pomoću CATIA-e i drugih softverskih paketa.

Class A površine u CATIA-i