Izrada web stranica

Izrada web stranica (PDF; 28 str; 1.2 MB): Seminarski rad koji bi mogao biti zanimljiv velikom broju ljudi jer je u njemu objašnjen način funkcioniranja Interneta, web stranica, TPC/IP protokol, suvremene tehnologije na Internetu itd. Webmasterima će pogotovo biti zanimljiva analiza rasporeda sadržaja na stranicama, odnosno rezultati velike SURL-ove ankete o tome gdje čitatelj web stranice očekuje pojedine elemente kao što je navigacija i sl.
Ključni pojmovi: Internet, World Wide Web, povijest Interneta, TCP/IP protokol, HTML, napredne tehnologije na webu, fontovi i čitljivost, raspored elemenata web stranice, Front Page.

Izrada web stranica