Kvantitativna analiza mikrostrukture

Kvantitativna analiza mikrostrukture (PDF; 27 str; 1MB): Seminar o računalnoj analizi slike. Konkretno se radi o računalnoj analizi mikrostrukture tehničkih materijala ali isti princip je primjenjiv i u medicini, astronomiji, hidrometeorologiji, kemiji itd.
Ključni pojmovi: automatska analiza slike, dinamičko programiranje, obrada slike, kernel filtri, računalna reprezentacija grafike, metalografska analiza

Kvantitativna analiza mikrostrukture