Parametri metrike u Six Sigma projektima

SixSigma procesParametri metrike u Six Sigma projektima (PDF; 70 str; 1.5 MB): Moj diplomski rad u kojem je razrađena metrika koja se koristi u sve aktualnijim Six Sigma projektima. Obrađeni parametri su univerzalnog karaktera koji su primjenjivi u svim procesno orijentiranim radnjama, i ne odnose se samo na proizvodne procese.
Ključni pojmovi: Six Sigma, metrika, RTY, DPMO, Cpk, Monte Carlo simulacije

Parametri metrike u Six Sigma projektima