Kvantitativna analiza mikrostrukture

Kvantitativna analiza mikrostrukture (PDF; 27 str; 1MB): Seminar o računalnoj analizi slike. Konkretno se radi o računalnoj analizi mikrostrukture tehničkih materijala ali isti princip je primjenjiv i u medicini, astronomiji, hidrometeorologiji, kemiji itd. Ključni pojmovi: automatska analiza slike, dinamičko programiranje, obrada slike, kernel filtri, računalna … Kvantitativna analiza mikrostrukture

Class A površine u CATIA-i

Class A površine u CATIA-i (PDF; 14 str; 168kB): Class A surfacing je jedan od najnovijih trendova u automobilskom dizajnu, i u dizajnu potrošačkih proizvoda općenito. Radi se o matematičko-geometrijskom pristupu koji omogućava izradu površina visoke estetske i ergonomske vrijednosti. Ključni pojmovi: Class A, CATIA, … Class A površine u CATIA-i

Integrirani senzori temperature

Integrirani senzori temperature (PPS; 32 str; 310 kB): Integrirani senzori temperature se danas nalaze doslovno svuda oko nas (na primjer, svaka LiIon baterija za mobitel ima u sebi jedan takav, da ne govorimo o tome da u mobitelu ima još najmanje jedan). Ovaj seminarski rad … Integrirani senzori temperature

Izrada web stranica

Izrada web stranica (PDF; 28 str; 1.2 MB): Seminarski rad koji bi mogao biti zanimljiv velikom broju ljudi jer je u njemu objašnjen način funkcioniranja Interneta, web stranica, TPC/IP protokol, suvremene tehnologije na Internetu itd. Webmasterima će pogotovo biti zanimljiva analiza rasporeda sadržaja na stranicama, … Izrada web stranica